Γιορτάζουν 50 χρόνια καινοτομίας.

Η οικογένεια Range Rover κλείνει 50 χρόνια.