Αν και έχουμε καιρό να ακούσουμε το “Assemble” μέσα από τις ταινίες της εταιρίας, μπορείτε να το κάνετε πια… online! Ναι, μέχρι και…

…τρεις players και έτσι μπορείτε να δείτε πως οι Earth’s Mightiest Heroes μπορούν να αντιμετωπίσουν το Κακό!