Μια ιστορία πίσω από ένα πολύ ενδιαφέρον game. Στο Ghost of Tsushima ακολουθούμε…

…και την ιστορία αλλά και το παιχνίδι!

“Tsushima is on the brink of destruction. In the wake of a crushing defeat at the hands of ruthless Mongol invaders, noble samurai Jin Sakai must sacrifice everything to protect what’s left of his home and people…”