Μπάσο, μπάσο και λίγο ακόμη…

…μπάσο! Αλλά από μια όμορφη κατασκευή. Για να το δούμε.