Μια Japanική συνεργασία. Το ιαπωνικό, εντυπωσιακό μικρό HondaJet μαζί με την…

…εταιρία που είναι γνωστή για τα ωρολόγια αντοχής. Για να το δούμε το μοντελάκι.