Είναι περιορισμένοι σε μέγεθος. Αυτός, λέει η εταιρία, είναι και σκοπός. Να έχεις και μηχανή φωτογραφική αλλά και φακούς πιο…

…”μεταφέρσιμους”. Για να τους δούμε.