Το εμβληματικό Constellation. Ένα μοντέλο της OMEGA που είναι και…

…σύμβολο.