Σε ένα βίντεο, όλα τα hi tech…

…συστήματα που επιχειρεί να φέρει στην παραγωγή.