Στο σύντομο βίντεο θα δούμε πως ‘δουλεύει’ η φιλόδοξη πλατφόρμα της Volkswagen, το Modular Electrification Toolkit (MEB). Το…

… ΜEB είναι για την εταιρία το διαβατήριοα για fully-electric οχήματα που βγαίνουν ή θα βγούνε στην οικογένεια ID. Για να δούμε.