Τι ωραία περιπέτεια. Μια όμορφη δημιουργία για το PS4 που δίνει τη δυνατότητα της εικονικής…

…απόδρασης μέσα από μια οθόνη!