Ο τίτλος συνοδεύεται από το “Italy’s hardcore 532bhp super-saloon”. Και είναι αλήθεια πως εκεί στο…

…Top Gear τους τρέχουν τα σάλια!