Η επόμενη γενιά είναι εδώ. Το επόμενο PS, αυτό με τον αριθμό 5 έρχεται και εδώ θα δούμε…

…πως ακριβώς είναι το νέο χειριστήριο.