Πολύ έξυπνο και πολύ πρακτικό αυτό το gadget. Το Dual Monitor Arm της εταιρίας όπως θα…

…δείτε έχει αρκετές λύσεις για γρήγορο σετάρισμα όταν έχεις δύο μόνιτορ μαζί. Ακόμη, δίνει και και καλό συμμάζεμα των καλωδίων που μας αρέσει πολύ. Ας το δούμε.