Απέχει αρκετά, αλλά ήδη αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα σχέδια και οι σχετικές τεχνολογίες αρχίζουν να εκφράζονται από…

…τις χώρες και τις εταιρίες που έχουν αναλάβει τα project. Έχουμε πολλά να πούμε μεν, αλλά υπάρχει ανάγκη για μια σύνοψη που σίγουρα είναι εφικτή σε ένα βίντεο.