Είναι μια ‘κοινή’ αναβάθμιση; Ή μήπως μιλάμε για μια επανάσταση; Και αν ναι σε τι; Στη δοκιμή στο…

…Engadget βλέπουμε πως κρίνουν το μηχανάκι και αποφασίζουμε.