Τι είναι το Nissan Pavilion; Η εταιρία ετοίμασε κάτι τεχνολογικά προηγμένο που όπως μας λέει “lets you…

… experience the future of mobility firsthand”. Τεχνολογία και, επιτέλους κάτι να κινείται.