Τι είναι η… Team Fordzilla P1;! Είναι, όπως λέει η εταιρία, η…

…προσπάθεια για το Ultimate Virtual Race Car!