Τελικά θα ‘σώσει’ η 2η γενιά αυτή την ιδέα των κινητών που διπλώνουν; Το νέο…

…πουλέν είναι εδώ.

Δείτε και μια σύνοψη