Και επίσημα. Αυτή είναι η νέα hybrid Full-frame Mirrorless φωτογραφική της ιαπωνικής εταιρίας. Με…

…photo/video ικανότητες, υψηλή ευασθησία και 10-bit & 4K60p βίντεο. Ακόμη, 14+stop wide dynamic range, high-precision AF και real-time detection, image stabilizer Dual I.S.2.