Το νέο αυτό gadget είναι από τις πιο σημαντικές…

…προσθήκες για τους ιδιοκτήτες των παλαιότερων Sony a φωτογραφικών μηχανών.