Πανέμορφα πλάνα από την 354th Fighter Wing aircraft. Μια ‘ειδική’ δύναμη που λειτουργεί στο Joint Pacific Alaska Range Complex και…

…έχει στη διάθεση της πανέμορφα, ειδικά αεροσκάφη.