Είναι το αεροσκάφος που εξετάζει η Ιαπωνία. Το ‘ειδικό’ αυτό μεταφορικό αεροσκάφος οι Ιάπωνες εκτιμούν πως θα μπορεί να λύσει…

…τα προβλήματα που έχουν για τη σύνδεση των μικρών τους νησιών.Μήπως και εμείς να το βλέπαμε;