Σε λίγα μόλις λεπτά, με επεξηγήσεις για την τεχνολογία αλλά και…

…τις λύσεις που έχουν σκαρφιστεί οι Γερμανοί σε αυτόν τον πόλεμο του Ηλεκτρισμού!