Νέο το μοντελάκι της ASUS. Το VivoWatch SP Health Tracker δίνει στον active κάτοχό του…

…”24/7 health and fitness monitoring and insights to help you maintain a healthy lifestyle”. Συνδέεται με την ASUS HealthConnect app που χρησιμοποιεί την τεχνολογία HealthAI. Τι μετρά; “blood pressure, heart rate, exercise and sleep and receive personalized health-management tips based on health measurements, manual recording and personal habits”.