Και πάθος και δρόμος. Σε τροχούς και…

…ικανά χέρια.