Σε μια σειρά εκπομπών που ονομάζονται “Sounds Simple” μια συμπαθέστατη…

…κυρία της RØDE Microphones εξηγεί πως λειτουργεί ένα wireless podcast δύο ατόμων.