Το NBA 2K21 Next Gen είναι κάτι… διαφορετικό εδώ! Δίνει τη δυνατότητα να κινηθείς σε έναν…

…χάρτη μια πόλης που περιλαμβένει “4 rival affiliations, 4 boroughs, the introduction of Mayors, a Black Mamba Court, A LOT more” όπως μας λένε!