Είμαστε το 2040; Μπορεί και ναι. Αλλά η επιτυχία της διαδικασία μπορεί να αρχίζει και σήμερα. Στον διαγωνισμό στον οποίο καλούν εδώ…

…οι διοργανωτές, ζητούν τη σχεδιαστική γλώσσα της Polestar να ‘μεταφραστεί’ μια νικητήρια συμμετοχή σε διαγωνισμό. Τον 2020 Polestar Design Contest.