Νάτη και η Καραντίνα 2.0. Τι σημαίνει αυτό; πως μεταξύ άλλων έχουν νεκραναστηθεί ΚΑΙ τα tablet! Μια αγορά που πήγαινε για…

…φούντο. Κυριολεκτικά. Με ελάχιστα Android μοντέλα της προκοπής. Για να δούμε το νέο κορεατόπουλο.