Μια διαφήμιση που κάθε χρόνο αφήνει εποχή. Και φέτος είναι κάπως διαφορετική. Αυτό είναι το…

…χριστουγεννιάτικο δημιούργημα των Waitrose & John. Και καλές γιορτές.