Ένας τυχερός τυπάκος, ο κύριος με το όνομα Aron Fromm είχε τη μεγάλη τιμή να γνωρίσει…

…από τον κοντά τον υπέρτατο, αγαπημένο Stan Lee!