Ένα όχημα-ποίημα. Και ένα πανέμορφο βίντεο. Έτσι για την…

…απόλαυση. Τα κόκκινα φύλλα του φθινοπώρου τα αγαπούν οι Ιάπωνες, και κάνουν ‘momiji-gari’ που σημαίνει ‘hunting red leaves’ – momiji (red leaves) και kari (hunting).