Έχουμε πια το επίσημο, παραγωγής ID.3 Tour. Μέσα από μερικά σύντομα…

…αλλά ενδιαφέροντα βίντεο, το ID.3 μας παρουσιάζεται και, θυμηθείτε, είναι το σημαντικότερο όχημα για την εταιρία. Ίσως και για πολλά χρόνια.