Μια νέα καινοτομία υπόσχονται οι άνθρωποι της εταιρίας χάρη στη SMO 4K αυτή κάμερα που…

…είναι φτιαγμένη για να ενσματώνει Insta360 τεχνολογία σε FPV drones. Για να τη δούμε.