Ωωω!!!!! Τι είναι ετούτο! Η DC Comics χτύπησε τη Kodansha Comics για δύο ΝΕΑ manga που θα βασίζονται στον…

…Batman και τον Joker!

Απλά απολαμβάνουμε εδώ…