Ναι. Ναι, ρε Bruce! Και ένα…

…ho, ho, ho για την ταινία που σημαίνει ΚΑΙ Χριστούγεννα!