Δύο ακόμη μοντελάκια αυτή τη φορά για την εικόνα. Ο νέος CineBeam Laser 4K είναι…

…μια σχετικά ‘προσιτή’ λύση για να έχουμε εικόνα μεγάλη και πηγή φωτός laser. Το δε νέο ευρείας εικόνας μόνιτορ τους έχει σχεδιαστεί για να δίνει περισσότερο ζωτικό χώρο στα μάτια μας.