Η Dacia ανήκει στο Groupe Renault και αποτελεί τμήμα του “Renaulution” πλάνου της εταιρίας. Αρχικά θα ξεκινήσουν με το “Resurrection,” που θα φτάσει στο…

…2023, μετά θα πάνε στο “Renovation” που θα κρατήσει έως το 2025 και μετά θα πάνε στην εποχή “Revolution” age, από το 2025 και μετά.

Μέσα σε αυτό το σχήμα, να και η Dacia στη οποία θα προσθέσουν “a touch of coolness” και η Lada που θα είναι “still rough and tough.”