Μια ακόμη ενδιαφέρουσα σύνοψη για την έκθεση που σιγά, σιγά τελειώνει έστω και με τη virtual μορφή της. Το πολύ…

…έγκριτο Wired μας δίνει να καταλάβουμε τι έχουν ξεχωρίσει οι συντάκτες του από την τεχνολογική αυτή extravaganza.