Έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα θα είναι από τις λίγες μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές που…

…θα εκκινήσουν στις αίθουσες μέσα στο επόμενο τρίμηνο.