Ένας θρύλος της σχεδίασης αυτοκινήτων αποσύρεται από την ενεργό δράση. Ο Moray Callum μετά από 38 χρόνια στον χώρο με τα…

…μισά στη Ford ως αντιπρόεδρος σχεδιασμού για Ford και Lincoln σε όλο τον κόσμο, είναι πια εκτός. Θα τον αντικαταστήσει ο κ.Anthony Lo που είχε παρόμοια θέση για το Renault Group με τον Callum να αποσύρεται στην 1η Μαίου.

Μια καριέρα με πολλές επιτυχίες.