Τα μέσα με τα οποία θα είναι εφικτή η εκτόξευση δορυφόρων αυξάνονται. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το Aevum Autonomous Aerial Launch System που δίνει τη δυνατότητα σε…

…ένα μη Επανδρωμένο Σύστημα να εκτοξεύει μικρούς δορυφόρους με μειωμένο κόστος.