Τα Kaiju, το Pacific Rim τα γιγαντιαία Jaegers, η μάχη για επιβίωση και ένας νέος…

…κίνδυνος που εμφανίστηκε.