Να είμαστε “Smart, Strong”, λέει η εταιρία. Αυτή είναι η νέα MSK3, η…

…επαναχρησιμοποιούμενη “engineered for comfort, filtration, and eyewear integration” μάσκα της εταιρίας. Για να δούμε.