Η εταιρία Curv Simulators ετοίμασε αυτό τον καταπληκτικό…

…προσομοιωτή που θα χρησιμοποιούν για αγωνιστικούς λόγους.