Ναι, φαίνεται πως έρχεται! Σύμφωνα με το Production Weekly μάλιστα έχουμε και μια…

σύνοψη του σεναρίου του Predator 5 που ακολουθεί μια γυναίκα των Κομάντσι με το όνομα Kee που “πάει ενάντια στις προκαταλήψεις φύλου και τις παραδόσεις για να γίνει πολεμιστής”¨.

“Many years ago – in a time before any Europeans had ever encroached on their lands – the Comanche people had a well-defined society and gender norms. Kee is very close to her younger brother, Taabe, who is being groomed as a leader. As capable as any young man in the tribe, Kee has always been a teacher and source of inspiration for Taabe. In the Comanche way – she is Patsi – the elder sister that has helped to shape him. Kee is a truth-teller and has insight that others do not. A tomboy, she wants to prove herself in the masculine world of the Comanche. When danger threatens them all – Kee sets out to prove that she is as capable as any young warrior.”

Τα γυρίσματα θα αρχίσουν στα μέσα το 2021 στο Calgary του Καναδά.