Αυτή θα πρέπει να είναι η ΠΛΕΟΝ ενδεδειγμένη χρήση της GoPro. Ε, ναι. Η ομάδα…

…της Γερμανίας που ετοιμάζεται για το Luge μας περνά στην πρώτη θέση της ταχύτητας!