Αυτό είναι το νέο trailer. Εδώ έχουμε…

…τους Darkseid & Steppenwolf και το δικό τους story arc.