Εντάξει. Δεν υπάρχει… καμία περίπτωση να αποκτήσουμε σήμερα ένα ιδιωτικό αεροσκάφος και σίγουρα είναι η ελίτ της ελίτ που μπορεί να κινείται έτσι. Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως…

…οι τεχνολογίες που ενσωματώνει η εταιρία AirGo Supernova στο σχέδιο της για τα εσωτερικά τέτοιων αεροσκαφών, μπορεί πολύ σύντομα να είναι τεχνολογίες που θα δούμε στα ‘κοινά’ εμπορικά αεροσκάφη.