Κλειστήκαμε που κλειστήκαμε… Αυτό είναι ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός κορυφαίου…

…προσομοιωτή πτήσης.